(ปกติราคา 1,290.-)

เหลือเพียง 990.-

(ปกติราคา 3,870.-)

เหลือเพียง 1,980.-

(ปกติราคา 7,740.-)

เหลือเพียง 3,800.-

(ปกติราคา 11,610.-)

เหลือเพียง 5,400.-